Ni førende prinsipper for Agder fylkeskommune

I arbeidet med å etablere Agder fylkeskommune er det utarbeidet ni førende prinsipper som sier hvilke grunnprinsipper organisasjonen skal bygges på.

De førende prinsippene understreker hva som er viktig for at Agder fylkeskommune skal kunne løfte landsdelen, og hva som er viktig for å løse samfunnsoppdraget: 

  • Samhandling på tvers, internt og eksternt 
  • Kvalitet i leveransene og brukeren i sentrum
  • En robust og fleksibel fylkeskommune
  • En synlig fylkeskommune
  • Tydelig strategisk retning, og god gjennomføring
  • Innovasjon og kontinuerlig forbedring
  • Bruke fylkeskommunens samlede kompetanse
  • Åpenhet og tillit
  • En attraktiv og framoverlent fylkeskommune

 

Slik kom vi frem til de ni prinsippene

De førende prinsippene for Agder fylkeskommune er utarbeidet med utgangspunkt samfunnsoppdraget til Agder fylkeskommune, analyse av fylkeskommunens styrker, svakheter, muligheter og trusler (SWOT), oppsummering av verdier og kultur som våre ansatte utarbeidet før sommeren på Dahlske vgs. Nå brukes prinsippene til å guide oss videre i prosessen, forklarer Tine Sundtoft.