Fellesnemndmøte i Flekkefjord

Mandag 3. september har fellesnemnda møte på Maritim Fjordhotell i Flekkefjord. På sakskartet står bl. a : administrativ oppdatering, valg av revisjonsløsning for Agder fylkeskommune og saksgang for ny lokal inntaks- og formidlingsforskrift.