Fellesnemnda møtes på Rysstad

8. oktober er det nytt møte i fellesnemnda for sammenslåingen av Agder-fylkene. Møte holdes på Sølvgarden Hotell & Feriesenter.

På sakslisten til møte 8. oktober i fellesnemnda som forbereder sammenslåingen av Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune, står bl.a. administrativ struktur for Agder fylkeskommune, valg av leverandør av bedriftshelsetjeneste for Agder fylkeskommune, søknad om tilskudd til nytt museumsbygg og magasin for Vest-Agder-museet IKS, samt status for Regionplan Agder 2030.

Program:

Kl. 10.00 Møte med Setesdal Regionråd

Kl. 11.00 Behandling av saker

Kl. 13.30 Omvisning på Setesdalsmuseet v/Johanne Hortemo

 

Komplett saksliste og saksdokumenter til møtet: