Saker til fellesnemnda 10.10.17

Fellesnemda som skal samordne og forberede sammenslåingen av fylkeskommunene, har møte 10. oktober 2017. Les innstillingen her.