Fellesnemndas vedtak 10.10.17

Fellesnemnda tar til orientering fylkestingssaken vedr. nedsettelse av rom- og funksjonsprogramkomite for samlokalisert fagskole i Grimstad. Les mer om dette og andre vedtak i fellesnemnda som skal samordne og forberede sammenslåingen av fylkeskommunene.