Fellesnemndas vedtak 05.09.17

Terje Damman, fylkesordfører i Vest-Agder, ble valgt til leder for fellesnemnda på det konstituerende møtet 5. september. Les mer om dette og andre vedtak i fellesnemnda som skal samordne og forberede sammenslåingen av fylkeskommunene.