9 søkere

Det er 9 søkere til stilling som prosjektleder/ny fylkesrådmann, ved søknadsfristen 4. desember. Stillingen gjelder som prosjektleder/ny fylkesrådmann for Agder fylkeskommune. Søkerne er tre kvinner og seks menn. Fire har bedt om at navnet unntas offentligheten og har fått medhold i det.

Søkeliste over kandidater til stilling som prosjektleder/ny fylkesrådmann

Videre prosess

-Vi går fort i gang med å kalle inn til intervju. Planen er å ha en ferdig innstilling til møte i fellesnemnda 29. januar, sier Terje Damman, leder av ansettelsesutvalget.

Bakgrunn:

I forbindelse med sammenslåing av Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune til en ny Agder fylkeskommune 1.1.2020, skal det ansettes leder for sammenslåingsprosessen – prosjektleder. Denne går deretter over til å bli fylkesrådmann for Agder fylkeskommune.

Mer informasjon om ansettelsesutvalget finner du her.